Gökur nr 1

Under 2011 byggde jag ett fungerande gökur av Lego. Jag insåg snabbt att det enda rimliga vore att använda elektromekanik och inte tyngddrift som de klassiska gökuren. Det vore helt enkelt för komplicerat för ett litet hobbyprojekt.

Läs mer >>